Healtech Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu Projemiz Kabul Edildi

DigiMe
BioCube Istanbul Girişimcimiz DigiME 15 Milyon TL Değerleme İle İkinci Yatırımını Aldı
9 Haziran 2020
tekmer
TEKMER Kuruldu
16 Eylül 2020

Healtech Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu Projemiz Kabul Edildi

healtech

healtech

HEALTECH YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME PLATFORMU PROJESİ

Healtech; İstanbul Kalkınma Ajansı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında desteklenen YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME PLATFORMU PROJESİ ülkemizdeki en geniş katılımlı sağlık platformunu oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında öncelikle Covid-19’a yönelik çözümler başta olmak üzere sağlık inovasyonunun sistematik, işbirlikçi ve geniş katılımlı yönetilmesi sağlanacaktır. Yenilikçi fikirlere sahip akademisyenler, girişimciler, girişimci adayları ve tüm fikir sahipleri ile çeşitli ölçeklerden yatırım şirketleri, üniversiteler, teknoparklar, kuluçka merkezleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlar platformun ana paydaşları olacaktır. Sağlık inovasyonu faaliyetleri tarafların koordinasyonu, yüksek düzeyde farkındalık ve iş birliği içerisinde yürütülecek, mükerrer faaliyetler birleştirilecek ve hızlandırılacaktır.

Healtech Hackathon Etkinliği

Covid-19’la mücadele kapsamında yenilikçi fikirlerin hızla toplanması kapsamında bir Hackathon düzenliyoruz. Tamamen dijital bir ortamda iki gün sürecek bu heyecanlı etkinliğe aşağıda verilen başlıklarda fikir sahibi olan herkesin başvurusunu bekliyoruz. Linki tıklayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Hackathon sonucu ortaya çıkan başarılı fikir sahipleri, girişimciler, Platform üyesi şirketler, kamu otoritesi ile paylaşılacak, hızlıca değer yaratmaları için kamu, üniversite, özel sektör işbirliği içinde ürün ve hizmet geliştirmelerinin önü açılacaktır.

Hayalleriniz Evde Kalmasın!
Pandeminin hayatımızı etkilediği herhangi bir alandaki sorunu çözmek için ürettiğin fikri hayata geçirme fırsatı yakala! Son Başvuru 25 Ağustos!

Covid-19 Hackhaton’u Nedir?

Covid-19’la mücadele kapsamında yenilikçi fikirlerin hızla toplanması amacıyla iki gün (48 saat) sürecek ve bütün süreçlerinin dijital ortamlarda gerçekleşeceği bir Hackathon etkinliğidir. Etkinlik kapsamında katılımcılar önceden belirlenen, Covid-19 pandemisine ilişkin konulardan ilgili oldukları bir tanesi üzerinde çalışmaya başlayacak ve sürecin sonunda projelerini ortaya çıkaracaklardır. Katılımcı ekiplerden projelerini anlattıkları azami 2 dakikalık videolar üzerinden değerlendirmeler gerçekleştirilecektir.

Hackathon’a katılmaya hak kazanan takımlar en az 1 mentörle eşleşecek, slack platformu üzerinden takımlar mentörleriyle yakın ilişki içerisinde fikirlerini geliştirecek, olgunlaştıracak ve jüriye sunabilir hale geleceklerdir.

Hackathon’da başarı gösteren adaylara yönelik Platform üyesi kurumların katkıları ile dijital bir girişim hızlandırma programı uygulanacaktır. Bu sayede fikirden ürüne geçiş, fonlama ve müşteriye erişim süreci hızlandırılacaktır.

Etkinlik sadece sağlık alanındaki fikirleri mi ilgilendiriyor?

Gerçekleştirilecek Hackathon sadece Covid-19’un sağlık yönünden ortaya koyduğu sorunlara çözüm aramakla kalmayıp aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımızı etkileyen tüm alanlarda yenilikçi fikirlere açık olacaktır.

Girişim Hızlandırma Programı

Hackathon’da başarı gösteren adaylara yönelik Platform üyesi kurumların katkıları ile dijital bir girişim hızlandırma programı uygulanacaktır. Bu sayede fikirden ürüne geçiş, fonlama ve müşteriye erişim süreci hızlandırılacaktır.

Başvurular