parallax background
 

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Üniversite Sanayi İş-Birliği Birimi üniversite ile sanayi arasındaki iş-birliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

Mehmet Sait Erkan

İAÜ TEKMER Müdür

444 1 428


ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ

Üniversite, sanayi ve diğer işletmelerin arasında ArGe işbirliğini geliştirmek, ticari ar-ge projelerinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak, Sanayi başta olmak üzere işletmelerin karşılaştığı problemleri sahada tespit etmek, akademik ilgi alanlarına göre bölmek ve çözüm için gerekli kaynakları belirlemek, Üniversite ve sanayii ile ilgili mecralarda üniversite temsil edecek etkinliklere katılmak, etkinlikler düzenlemek Dönemsel olarak sektörel proje analizleri yaparak, bu analizler neticesinde gelişime açık alanların belirlenerek üniversite, sanayi ve diğer sektörlerinde ortak projeler üretme yönünde paydaşları teşvik etmek, İşbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak veya öncülük etmek.
Başvurular