parallax background
 

GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ

Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi “Girişimcilik ve Kuluçka Birimi” aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ


Proje / iş fikrinin pazarlanması, iş modeli geliştirme, doğru yatırımcıyı bulma, şirket kurma gibi eğitimleri verir,
Üniversite bünyesinde girişimcilik, ticarileşme ve şirketleşme süreçleri hakkında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenler,
Ulusal ve uluslararası girişimcilik alanında açılan destek programları, proje pazarları, iş fikri yarışmaları hakkında farkındalık oluşturur,
Üniversite bünyesinde endüstriye uygulanabilir sonuçları olan projelerin oluşturulmasını teşvik edip akademisyenlerin bu doğrultudaki çalışmalarının ticarileşmesini sağlar,
Öğrenci ve akademisyenlerin Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek üzere kuracakları şirketlerin kuluçka merkezinde yer almalarını sağlar,
İAÜ TTO Teknoloji Transfer Ofisi 'nin İAÜ TEKMER olarak İstanbul ’da, TTC Turkish Trade Center olarak Chicago ’da kuluçka merkezi bulunmaktadır.
Başvurular