parallax background

DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ

Destek Programları Birimi (Proje Yönetim Ofisi)

DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ (Proje Yönetim Ofisi)

Proje Yönetim Ofisi Destek Programları Biriminde;

  • Farklı kurum ve kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtımın faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,
  • Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilmesi,
  • Proje önerisi ön değerlendirme hizmeti gerçekleştirilmesi,
  • Red almış projelerin revize edilmesinde destek verilmesi,
  • Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
  • Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,
  • İTO, İSO, Sanayi Kuruluşları, KOSGEB , STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması,
  • İlgili konularda eğitimlerin organize edilmesi faaliyetleri

yürütülmektedir.

Başvurular