parallax background

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi A.Ş.

T eknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi - TTO 5 Birim/Modül olarak 2016 yılında kurulmuştur. TTO olarak üniversite bünyesindeki araştırmacılara, öğrencilere ve paydaşlara yönelik TTPYO’ nun görev alanları ile ilgili bilgilendirmeler, eğitimler, seminerler, mentörlük, işbirlikleri, eşleştirmeler düzenlenmektedir.

TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılar, öğrencilerin akademik ve sanayi projelerine başvurmaları, fikirlerinin çağrılar ile eşleştirilmesi, yazdıkları projelerin okunması ve geri bildirim verilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir.

TTO üniversitedeki akademisyenlerin sanayi ile proje yapmalarını sağlamak adına sanayi ziyaretleri yapmakta ve firmalar ile iş birliği protokolleri imzalamaktadır. Üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin fikri sınai mülkiyet hakları (patent, faydalı model, tasarım) başvuruları ve başvuru sonrası tüm süreçler TTPYO tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca TTPYO tarafından üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin girişim fikirlerinin olgunlaşması, şirkete dönüşmesi ve ticarileşmesi konularında destek verilmektedir.

Ekibimiz


Incubation Istanbul Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Programları

1. Ön Kuluçka

Ön Kuluçka programı kapsamında henüz fikir aşamasında olan girişimlerin fikirlerini geliştirmeleri, ekiplerini toplamaları, eksiklerini tamamlamaları, network kurmaları ve ticarileşmeleri için desteğin verilmesi amaçlanmaktadır.

2. Hızlandırıcı Program (3 Ay)

Hızlandırıcı program kapsamında fikirleri için belli adımlar atmış girişimlere özel oluşturulmuş hızlandırma kampımızdaki eğitimlerle girişimlerini ve ekosistemi tanımaları ve pazara girmeden önce hazırlıklı olmaları hedeflenmektedir.

3. Start-Up (9 Ay)

Ekiplerini kurmuş, şirketleşme yönünde adımlar atan ve pilot müşterilerine ulaşmayı başarmış girişimlerin operasyonlarını yönetmeleri ve ihtiyaç duyduğu noktalarda mentör ağımızdan destek alabilmeleri için dokuz aylık Start-Up programımız bulunmaktadır.

4. Scale-Up (12 Ay)

Pazarda kendilerine bir yer yapmayı başarmış, müşteri portföylerini oluşturmaya başlamış girişimciler için hazırlanan Scale-Up programımızda, şirketlerin devam yatırımlarına ulaşabilmeleri, ihtiyaç duydukları mentörlerle iletişime geçebilmeleri, pazarda bilinirliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

5. Intrapreneur

Intrapreneur programı kapsamında hali hazırda bir kurumda/şirkette çalışmakta olan ve arta kalan zamanda fikirlerini hayata geçirmek için uğraşan girişimciler için uygun çalışma ortamının sağlanması, ihtiyaç duydukları noktada desteklerin verilmesi hedeflenmektedir.

Incubation İstanbul web sayfasını ziyaret et

Başvurular