parallax background

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi A.Ş.


Vizyonumuz

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan İstanbul Aydın Üniversitesi’ni bilginin üretime dönüştürülmesinin ayrılmaz unsurları araştırma ve yenilik faaliyetlerinde öncü ve lider üniversite yapmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma/geliştirme faaliyetleri ve üretilen fikirlerden elde edilen sonuçların, ülke ve bölge ekonomisi için katma değeri yüksek teknolojik ve ekonomik değerlere dönüştürülerek rekabet gücünü artırmaya sürdürülebilir katkı sağlamak, ve üniversite-devlet-iş dünyası-toplum arasında rehber ve işbirliği noktası olarak ülkemiz ile bölgemiz çapında yenilikçilik kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamaktır.
T eknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi - TTPYO 2016 yılında kurulmuştur.

TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılar, öğrencilerin akademik ve sanayi projelerine başvurmaları, fikirlerinin çağrılar ile eşleştirilmesi, yazdıkları projelerin okunması ve geri bildirim verilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir.

TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılara, öğrencilere ve tüm ekosistem paydaşlarına yönelik görev alanları ile ilgili bilgilendirmeler, eğitimler, mentörlük, işbirlikleri, eşleştirmeler düzenlenmektedir.

Üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin fikri sınai mülkiyet haklarıyla ilgili (patent, faydalı model, tasarım) başvuru, başvuru sonrası ve ticarileştirme dahil tüm süreçler TTPYO tarafından İAÜ TEKMER aracılığıyla yürütülmektedir.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde TTPYO İAÜ TEKMER aracılığıyla üniversitedeki akademisyenlerin sanayi ile proje yapmalarına yardımcı olmakta, ayrıca firmalar ile iş birliği protokolleri imzalamaktadır.

TTPYO üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin yanısıra harici KOBİ ve girişimcilerin girişim fikirlerinin olgunlaşması, şirkete dönüşmesi ve ticarileşmesi konularında, İAÜ TEKMER aracılığıyla destek vermektedir.

Başvurular