BİLGİLENDİRME VE TANITIM BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Bilgilendirme ve Tanıtım Birimi aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır.

BİLGİLENDİRME VE TANITIM BİRİMİ

İAÜ Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisinin ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırmak Akademisyenlerin ve öğrencilerin proje hazırlama, girişimcilik, patent eğitimleri almalarını sağlamak Teknoloji transfer faaliyetleri hakkında Üniversite içinde ve sanayi kuruluşlarında seminerler düzenlemek Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ttpyo.aydin.edu.tr ve sosyal medya aracılığıyla tüm paydaşlarımıza iletmek Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi’nin çalışmaları ve çalışma alanları ile ilgili olarak eğitimler düzenlemek Ulusal ve Uluslararası Proje Yarışmaları düzenlemek Akademisyen, öğrenci ve sanayicilere yönelik çalışma ziyaretler gerçekleştirmek
Başvurular