TTPYO Uyg. ve Araş. Merkezi

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisleri Uyg. ve Araş. Merkezi, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulmuş teknoloji transferi, girişimcilik, proje döngüsü, inovasyon, kuluçka hizmetleri, ticarileştirme ve işbirlikleri alanlarında araştırmalar yürütmektedir

Kuluçka İstanbul

Kuluçka İstanbul (Incubation İstanbul), girişimcilik ve kuluçka merkezi olarak 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi TTPYO Uyg. ve Araş. Merkezi tarafından kurulmuş olup ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri ve ticarileştirme alanlarında başlangıç seviyesindeki girişimcilere ve şirketlere destek vermektedir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi, bu fikrin korunmasını takiben ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmak.

Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları için de sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak üniversite ile sanayi arasında arayüz rolünü yürütmek.

Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Yönetim Birimi

Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almak.

PROJE YÖNETİM OFİSİ

Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme Ve Eğitim Birimi

Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere sanayi ile buluşturmak, sanayiden ve gerçek hayattan problem, uygulama ve usulleri tanıtmak ve eğitim ve araştırmaya girdi sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri sunmak.

Ulusal ve Uluslararası Destek Programları Birimi

Üniversitemizin ve sanayi firmalarının Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi ve teknoloji seviyesinin arttırılması amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

Destek Programları Yönetim ve Yürütme Birimi

Araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek; projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamak.

Bültenlerimiz

Nisan-Haziran 2016 Bülteni

Temmuz-Eylül 2016 Bülteni

Ekim 2016 Bülteni

Kasım 2016 Bülteni

Aralık 2016 Bülteni

Ocak 2017 Bülteni

Şubat 2017 Bülteni

Mart 2017 Bülteni

Nisan 2017 Bülteni

Mayıs 2017 Bülteni

Yayınlarımız

İşbirliklerimiz