Hakkımızda2018-10-29T02:29:54+03:00

Hakkımızda

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından üniversite bünyesindeki araştırmacılara, öğrencilere ve paydaşlara yönelik olarak TTPYO’nun görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları, eğitimler, seminerler düzenlenmektedir.

TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılar, öğrencilerin akademik ve sanayi projelerine başvurmaları, fikirlerinin çağrılar ile eşleştirilmesi, yazdıkları projelerin okunması ve geri bildirim verilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir. TTPYO üniversitedeki akademisyenlerin sanayi ile proje yapmalarını sağlamak adına sanayi ziyaretleri yapmakta ve firmalar ile iş birliği protokolleri imzalamaktadır. Üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin fikri sınai mülkiyet hakları (patent, faydalı model, tasarım) başvuruları ve başvuru sonrası tüm süreçler TTPYO tarafından yürütülmektedir. Ayrıca TTPYO tarafından üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin girişim fikirlerinin olgunlaşması, şirkete dönüşmesi ve ticarileşmesi konularında destek verilmektedir.