parallax background
 

TÜBİTAK ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI

Tübitak Uluslararası Destek Programları Nelerdir?

tübitak ulusal uluslararası

Tübitak Uluslararası Destek Programları ile toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden. Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK. Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda. Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra. Ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.

Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin. Projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Tübitak Uluslararası Destek Programları

Başvurular