parallax background
 

AB Hibe Programları

Proje Nedir, Nasıl Yazılır?

Proje nedir?

Proje; belirlenen hedeflere ulaşmak için belirli bir süre içerisinde,  sınırlı kaynaklar ile yürütülen planlanmış faaliyetler topluluğudur.

Bir proje oluştururken en önemli şey FİKİR olmasına rağmen fikrin işlenmesi ve sorulara cevap aranması projenizin hayata geçmesinde yol gösterici olacaktır.

 

Proje: Orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik planlardır. Projemizi başarı odaklı olarak ele almak ve proje fikrimizin de orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen şekilde kurgulanması gerekmektedir. Başarı ölçümlenebilmelidir. Projemizin başarısını belirleyecek olan ise stratejik özellikler taşımasıdır. Stratejik özelliği bulunmayan projelerin başarılı olması mümkün değildir. Burada strateji kavramı üzerinde durmak gerekir. Projeler farklı başarı odaklarıyla kurgulanmış olabilir.

Başarının ölçeklendirilmesinde odaklanılan olası proje konularının iş, sorun, çağrı vd. bakış açılarıyla geliştirilmesine bağlı olarak, yapılması gereken önceliklerimiz ile stratejik plan kriterlerinin finansal, hukuki, idari, konjonktürel vd. uyumlarının sağlanmasıdır.

Strateji; durum analizi yaparak projenin ana amaçlarını, bölgesel ve kurumsal önceliklerini doğru tanımlamak ve gerekli altyapıyı oluşturmaya yönelik olarak erişilebilir olanlar arasından belirlemektir. Strateji analizi ile proje kapsamında kalabilecek olan genel hedefler ile proje amacının ne olacağı belirlenmiş olacaktır. En uygun stratejinin seçilmesi projenin özel amacının gerçekleştirilmesi için önemlidir. Böylelikle ölçümlenebilir bir başarı elde edilebilecektir.


Proje: Herhangi bir planın analiz edilebilen ve değerlendirilebilen en küçük bağımsız birimleridir.
Amaçları belirleme, bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri araştırma, geliştirme, değerlendirme ve en uygununu seçme sürecidir. Üst düzey “stratejik” planlar uzun vadeli yol haritaları olarak ortaya çıkarken, orta düzey planlar uzun vadeli yol haritalarının kapsamında kalarak orta vadeli “taktik” öngörüleri belirler. Bu aşamanın sonrasında kısa vadeli “operasyonel planlar” vardır. Birçok proje ve alt projelerden oluşan, makro hedefleri ortaya koyan, ulusal hedeflere paralellik gösteren ve ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan çalışmalar bütünüdür.

Proje, fizibilite ile karıştırılmamalıdır. Fizibilite (yapılabilirlik) çalışmaları, bir yatırımı teknik, mali yönleri ve sektörel/ekonomik boyutları ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin kabul veya reddedilmesine yönelik analizleri de içeren bir proje faaliyetidir. Hiçbir fizibilite raporu kesin hükümler içermemeli, ancak gerekli analizleri yaparak sonuçları ortaya koymalıdır. Kabul veya ret etme kararı yatırıma fon sağlayacak kişi veya kurumların beklentilerine bağlı olarak değişecektir.

Proje: Mevcut alternatifler arasından seçilen, en uygun şekilde formüle edilmiş planlamalardır.

Her bir projenin birden çok genel amaca hizmet edecek biçimde kurgulanması gerekmektedir. Bununla birlikte her projenin sadece bir tane özel amacı bulunmalıdır. Proje fikrimizi geliştirirken programın genel amaçlarını hizmet edecek alternatif müdahale şekilleri arasından mevcut kapasitemiz, ilgili taraflarımız, bütçe kısıtları, faaliyet planının gerçekleştirilebilirliği, varsayımlar ve proje ekibi ile birlikte en uygun şekilde formüle edilmiş olanı seçmemiz uygun olacaktır. Böylelikle bir yandan programın genel hedeflerine katkıda bulunurken diğer taraftan da proje amacımızı beklenen düzeyde gerçekleştirme imkanı elde etmiş oluruz.

 

Proje: Önceden belirlenmiş spesifik amaçlara belirli bir zaman diliminde optimum bir şekilde ulaşmak üzere kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren planlamadır.

Aklımızda bir proje fikrimiz var ve bu fikrin ilgili olduğu bir programı da analiz ederek bulduğumuz ve bu programın hedefleriyle uyumlu olarak projemizi şekillendirmeye başladığımız anda, karşımıza projenin özel amacının tam olarak belirlenmesi çıkmaktadır. Uygulamaya karar vermiş olduğumuz strateji ile bağlantılı olarak belirleyeceğimiz projemizin özel amacına ulaşmak için en uygun sürenin ne kadar olacağıdır. Bu süre zarfında hangi kaynakları nasıl ve ne zaman tüketeceğimizin de belirlenmiş olması gerekmektedir. Her bir projenin belli bir hayat seyri bulunmaktadır ve bu hayat seyri sona erdiğinde projeler de tamamlanmış sayılır. Projelerin hayat seyri içerisinde tüketeceği kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması projenin geliştirilmesine yönelik önemli adımlardan birisini oluşturmaktadır. Pek çok proje fikri muhteşem görünmekle birlikte sadece kaynak planlamasının yeterince yapılamaması nedeniyle beklenen başarıyı elde edememekte ve/veya başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir.

Proje: Herhangi bir planın analiz edilebilen ve değerlendirilebilen en küçük bağımsız birimleridir.
Amaçları belirleme, bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri araştırma, geliştirme, değerlendirme ve en uygununu seçme sürecidir. Üst düzey “stratejik” planlar uzun vadeli yol haritaları olarak ortaya çıkarken, orta düzey planlar uzun vadeli yol haritalarının kapsamında kalarak orta vadeli “taktik” öngörüleri belirler. Bu aşamanın sonrasında kısa vadeli “operasyonel planlar” vardır. Birçok proje ve alt projelerden oluşan, makro hedefleri ortaya koyan, ulusal hedeflere paralellik gösteren ve ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan çalışmalar bütünüdür.

Proje, fizibilite ile karıştırılmamalıdır. Fizibilite (yapılabilirlik) çalışmaları, bir yatırımı teknik, mali yönleri ve sektörel/ekonomik boyutları ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin kabul veya reddedilmesine yönelik analizleri de içeren bir proje faaliyetidir. Hiçbir fizibilite raporu kesin hükümler içermemeli, ancak gerekli analizleri yaparak sonuçları ortaya koymalıdır. Kabul veya ret etme kararı yatırıma fon sağlayacak kişi veya kurumların beklentilerine bağlı olarak değişecektir.

AB Hibe Programları

Aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayarak programların detaylarına ulaşabilirsiniz.

Başvurular