Girişimcilik ve Kuluçka Birimi2018-11-02T18:45:53+03:00

GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi “Girişimcilik ve Kuluçka Birimi” aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

  • Proje İş fikrinin pazarlanması, iş modeli geliştirme, doğru yatırımcıyı bulma, şirket kurma eğitimleri verilmesi,
  • Üniversite bünyesinde girişimcilik ve şirketleşme süreçleri hakkında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek,
  • Ulusal ve uluslararası girişimcilik alanında açılan destek programları, proje pazarları, iş fikri yarışmaları hakkında farkındalık oluşturmak,
  • Üniversite bünyesinde endüstriye uygulanabilir sonuçları olan projelerin oluşturulmasını teşvik etmek ve akademisyenlerin bu doğrultudaki çalışmalarının ticarileşmesini sağlamak,
  • Öğrenci ve akademisyenlerin Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek üzere kuracakları şirketlerin kuluçka merkezinde yer almalarını sağlamak,
Aykut HACIOĞLU
Aykut HACIOĞLUKOORDİNATÖR
Girişimcilik ve Kuluçka Birimi Koordinatörü
Entrepreneurship & Incubation Center, Executive Director