parallax background
 

TüBiTAK ARDEB BiDEB PROGRAMLARI

TüBiTAK ARDEB BiDEB Nedir?

tübitak ardeb

TüBiTAK ARDEB, BiDEB SUNUMLARI

TüBiTAK ARDEB BiDEB, Ulusal Destek Programları ile toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden. bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TüBiTAK. akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.

Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

>> TüBiTAK ARDEB Sunumu İndir       >> TüBiTAK BIDEB Sunumu İndir

Tübitak Ulusal Destek Programları

Başvurular