TTO Proje Hibe Destekleri

Imagine tomorrow 2019
Imagine Tomorrow 2019 Etkinliği Gerçekleşti
28 Şubat 2019
proje teklif çağrısı
Proje Teklif Çağrısı Rekabetçi Sektörler Programı II. Dönemi
3 Nisan 2019

TTO Proje Hibe Destekleri

tto-proje-destekleri

 

TTO PROJE HİBE DESTEKLERİ

TTO Proje Destekleri 2019

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

BAŞVURUSU AÇIK ÇAĞRILAR


AVRUPA KOMİSYONU ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) JRC Araştırma Altyapıları’ndan biri olan Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” başlığı altında bir çağrı açtı. Çağrıya, üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilmekte.

Son başvuru tarihi: 03 Haziran 2019

Detay ve başvuru için: https://h2020.org.tr/tr/haberler/avrupa-komisyonu-ortak-arastirma-merkezi-nanobiyoteknoloji-laboratuari-egitim-ve-kapasite


İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI “AB’NİN  BECERİ KAZANDIRMA YOLLARI POLİTİKASI’NIN UYGULANMASINDA KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENİM KOŞULLARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK” KONULU TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde “Beceri Kazandırma Yolları” politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir. Her bir proje için en az  200 bin avro ile 1 milyon avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Son başvuru tarihi 8 Temmuz 2019


AVRUPA KÜLTÜR VAKFI / DEMOKRASİ EYLEMİ HİBELERİ

Avrupa Kültür Vakfı , Avrupa demokrasisine katkı sunmak hedefiyle yaratıcı, kültürel eylemleri, fikirleri ve projeleri desteklemek üzere hibe çağrısı yayınladı. Program projeleri yuvarlanma temelli (ilk gelen ilk hizmet alır) olarak seçiyor. Program destekleri hem bireyler hem de kuruluşlar için veriliyor.  Program büyük, orta ve küçük olmak üzere üç tipte destek sağlıyor. Küçük hibe 5 bin ila 15 bin avro,  orta hibe 15 bin ile  30 bin avro,  ve büyük hibe ise 30 bin  ile 50 bin avro aralığında veriliyor.

Detay ve başvuru için: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/avrupa-kultur-vakfi-demokrasi-eylemi-hibeleri


TÜBİTAK – İKLİM, ÇEVRE VE SAĞLIK ORTAK ARAŞTIRMA AKSİYONU 1. ÇAĞRISI

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflenmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir.

Son Başvuru (Ortak) Tarihi 6 Mayıs 2019

Detay ve başvuru için: https://h2020.org.tr/tr/haberler/avrupa-komisyonu-ortak-arastirma-merkezi-nanobiyoteknoloji-laboratuari-egitim-ve-kapasite

TTO Proje Destekleri


TÜBİTAK – FASIE ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Federasyonu Yenilikçi Küçük İşletmeleri Destekleme Fonu arasında mevcut 14 Mayıs  2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.

Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2019

Detay ve başvuru için: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2590-tubitak-fasie-ortak-proje-cagrisi


TÜBİTAK- BIF ORTAK PROJE ÇAĞRISI

TTO Proje Destekleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation – BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.

Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2019

Detay ve başvuru için: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2591-tubitak-bif-ortak-proje-cagrisi


TÜBİTAK – NSTDA (TAYLAND) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tayland’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 7 Haziran 2019

Detay ve başvuru için:  http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2558/icerik-2558-tayland-ulusal-bilim-ve-teknoloji-kalkinma-ajansi-nstda-ile-ikili-isbirligi-programi


KOSGEB – KOBİGEL “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

TTO Proje Destekleri

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek; imalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler proje sunabilecektir.

Son başvuru tarihi : 02 Mayıs 2019


OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ – OTOMOTİV AR-GE PROJE PAZARI VE KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI

Yarışma genel tasarıma; yani bütünsel bir bakış açısıyla görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent ve teknik tasarıma odaklanıyor. Sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi ticarileştirilebilir projeler yarışma kapsamında değerlendirilecektir.

Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 29 Mart 2019


TÜBİTAK – ERA-CVD PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI 

ERA-CVD projesi Ufuk2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi : 29 Nisan 2019

Detay ve başvuru için: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/era-cvd_bilgi_notu_2019.pdf


AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2019 BAŞVURULARI

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda altı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya; Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, Kamu-özel ortaklıkları, Üniversiteler başvurabilecektir.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019

Detay ve başvuru için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6915/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2019-basvurulari-basladi


AVRUPA KOMİSYONU TEKLİF ÇAĞRISI: ÇALIŞAN ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Bu teklif çağrısı kapsamında konferanslar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları, araştırmalar, anketler, yayınlar, eğitim kursları, eğitim araçlarının geliştirilmesi, ağların kurulması ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve değişimi gibi aktiviteler finanse edilecektir.

Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2019

Detay ve başvuru için: https://www.ab-ilan.com/avrupa-komisyonu-teklif-cagrisi-calisan-orgutleri-icin-bilgilendirme-ve-egitim-tedbirleri-teklif-cagrisi/


TÜBİTAK – MHESR (TUNUS) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2019

Detay ve başvuru için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2510/icerik-2510-tunus-yuksek-egitim-ve-bilimsel-arastirma-bakanligi-ile-ikili-isbirligi-programi


BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN HİBE PROGRAMI

Hibe Programı ile özel eğitim (görme engelli, işitme engelli vb.) alanında çalışan personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin farkındalığının artırılması ve bu alandaki ağların ve ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 7 milyon avro olan Hibe Programına eğitim ve öğretim kuruluşları, okullar, bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve bu alanda çalışan STK’lar başvuru yapabilecektir.

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

Detay ve başvuru için:  http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=154


TÜRKİYE YETERLİLİKLER SİSTEMİNİN VE ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASI HİBE PROGRAMI

Hibe Programı ile nitelikli ve sertifikalı işgücünü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek, yaygın ve sargın eğitimin geçerliliğini teşvik etmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Program, ulusal meslek standartlarının ve ulusal niteliklerin geliştirilmesi ve/veya gözden geçirilmesi ve 26 sektörde “Mesleki Bilgi ve Beceri Sertifika Merkezleri (VOC-Test Merkezleri)”nin kurulması hedeflerine yönelik projeleri destekleyecektir. Toplam bütçesi 5 milyon avro olan Hibe Programına standart belirleyen kurumlar, meslek örgütleri, işçi/işveren kuruluşları ve sürekli eğitim merkezleri başvuru yapabilecektir.

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019

Detay ve başvuru için: http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=151


Derleyen: Mustafa TUNCER – ttpyo.aydin.edu.tr

Not:  Bu rapor ttpyo.aydin.edu.tr tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır.

Bilgilendirme

TTPYO bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. ttpyo.aydin.edu.tr bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan ttpyo.aydin.edu.tr hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.  Bu konularda detay bilgi  isteyenlerin ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

Başvurular