Proje Hibe Destekleri Temmuz 2019

Eurostars Türkiye İskandinavya Çağrısı Açıldı
23 Temmuz 2019
ERC 2020
ERC 2020 Starting Grant Ve Synergy Grant Çağrıları Açıldı
1 Ağustos 2019

Proje Hibe Destekleri Temmuz 2019

ab hibe destekleri

Proje Hibe Destekleri Temmuz 2019

proje hibe destekleri iş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe destekleri duyurusu yapılmaktadır. Raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz. İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz. Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

AÇIK KAYNAK DİJİTAL İÇERİK ÜRETME PROJE DUYURUSU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, Dijital Okur-Yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi”ni başlatmıştır. Projenin ilk çağrısı “Dijital Okur-Yazarlık Kitap Bölümü Yazma” olarak belirlenmiştir. Son Başvuru Tarihi: 02/08/2019

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Amasya, Çorum, Tokat, Samsun) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” , “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında ilana çıkmış bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 09.09.2019

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman) 2019 yılı proje teklif çağrısı ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 14.10.2019

 

YEŞİL TEKNOLOJİ PROJELERİ (YETEP) DESTEK PROGRAMI

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır. Son Başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL EKONOMİ GÖREVLERİ

Bu teklif çağrısının genel amacı, benzer önceliklere ve uzmanlara sahip bölgesel ve yerel makamlar arasında bölgeler arası işbirliği yoluyla bir ağ kurulması ve böylece sosyal ekonomi alanında uygulayıcılardan oluşan kalıcı bir topluluğunun aşamalı olarak kurulmasına katkıda bulunmaktır. Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2019

 

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI ÜÇÜNCÜ DÖNEM TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi: 17 Eylül 2019

 

TÜRKİYE’NİN CANI KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI

WWF-Türkiye tehlike altındaki biyolojik zenginliklerin korunmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın dördüncü dönemini ‘Anılarda Kalmasın” temasıyla başlattı. Programda Türkiye’de kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin ve doğal yaşam alanlarının korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilecek projelere hem maddi hem de teknik destek sağlanacak. Programa son başvuru tarihi 9 Eylül 2019.

 

AVUSTRALYA DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI HİBE BAŞVURULARI

Avustralya’nın yardım bütçesince finanse edilen ve Avustralya Büyükelçiliği Ankara tarafından yönetilen hibe programı “Doğrudan Yardım Programı” (DAP) başvuruları açıldı. Programın 2019-2020 döneminde, öncelik mülteciler, kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı toplulukları destekleyen projelere verilecek. Program için son başvuru tarihi 16 Ağustos 2019.

 

AVRUPA BİRLİĞİ 9. İNSAN HAKLARI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği 9. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. İnsan hakları alanında farkındalık yaratmaya katkı sunacak, 3-10 dakika arası kısa filmlerle başvuru yapılabilen yarışmaya katılım için son tarih 8 Kasım 2019.

 

UFUK2020 PROGRAMI AKILLI, TEMİZ VE ENTEGRE ULAŞIM ALANI 2020 YILI ÇAĞRI KONULARI

Avrupa Komisyonu tarafından, Büyümeye Yönelik Ulaşım (havacılık, denizyolu ulaşımı, ulaşım emniyeti, şehir içi ulaşım, lojistik, altyapı, sosyo-ekonomik ve davranışsal araştırmalar, mavi büyüme),  Otonom Karayolu Araçları, Çevre Dostu Araçlar (hibrit ve elektrikli araçlar) çağrıları kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon projelerine yaklaşık olarak 296 Milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır.

 

UFUK2020 SAĞLIK ALANI 2020 ÇAĞRI PROGRAMI

3 Temmuz 2019 tarihinde yeni 2020 çağrılarının da eklendiği 2018-2020 Sağlık Alanı Çalışma Programı resmi olarak Avrupa Komisyonu websitesinde yayınlanmıştır.

 

SEA-EU JFS – GÜNEYDOĞU ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ORTAK FONLAMA PROGRAMI ÇAĞRILARI

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı  2019 yılı çağrıları başvurulara açıldı. SEA-EU JFS Bilim ve Teknoloji Çağrısına  nanoteknoloji ve entegre su kaynakları yönetimi tematik alanlarında dördüncü teknoloji hazırlık seviyesine kadar olan temel araştırma proje önerileri ile başvuru yapılabilir. SEA-EU JFS İnovasyon Çağrısına (Innovation Call) bulaşıcı hastalıklar ve akıllı şehirler tematik alanlarında en az üçüncü teknoloji hazırlık seviyesine sahip olan proje önerileri ile başvuru yapılabilir.

 

GEOTHERMICA JEOTERMAL ENERJİ AR-GE PROJELERİ 2019 YILI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacaktır.

 

EĞİTİM AMAÇLI ELEKTRONİK DENEY SETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında kurulmakta olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ve bu atölyelerin yanı sıra lise ve orta öğretim kurumlarının yaygın bir şekilde deney setleri kullanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, mikroişlemci/mikrodenetleyici geliştirme kartlarını, sensör birimlerini ve diğer yardımcı arayüz modüllerini içeren deney setlerine olan ihtiyacın yıllar içerisinde büyümesi beklenmektedir. Eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak kodlu, yaygın geliştirme ortamlarıyla uyumlu, aynı zamanda katma değeri ile birlikte ticari değer oluşturabilecek ürünlerin geliştirilmesinin beklendiği 1511-DENEYAP-2019-1 kodlu ve “Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı açılmıştır.

 

TÜRKİYE – İSKANDİNAVYA EUROSTARS ÇAĞRISI

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı. Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrı için son başvuru tarihi 12 Eylül 2019’dur.

 

TÜBİTAK – MSRT (İRAN) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MSRT) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İran’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2019

 

TÜBİTAK 2248 – MENTORLUK DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen bursiyerlerin ve Bilim Olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen 2248 – Mentorluk Desteği Programı çağrı duyurusu yayınlandı. Başarılı öğrenciler konusunda uzman akademisyen ve özel sektör çalışanlarıyla düzenli olarak bir araya gelecek, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanacak, geleceğe yönelik kariyer geliştirme, eğitim, motivasyon, performans değerlendirme gibi konularda önemli kazanımlar elde edeceklerdir. 2202 Bilim Olimpiyatları Programı Birinci Aşama Sınavında başarılı olan öğrenciler ve 2205 Lisans Burs Programı kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrenciler Mentorluk Desteği Programı’na 22 Ağustos’a kadar başvurabilecek.

 

NEWTON FONU REL PROGRAMI

Türkiye ve Vietnam’daki “Araştırma Ortamı Bağlantıları” (The Research Environment Links – REL) programı, uluslararası işbirliği ile araştırma ve akademik ortamı; eğitim programlarını; Türkiye, Vietnam ve İngiltere’nin talep ve öncelikleri tarafından şekillendirilen kapasite geliştirme işbirliğini teşvik etmek için bilgi alışverişi ve en iyi uygulamaların yapılmasını ve pilot faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Son Başvuru Tarihi: 12 Ağustos 2019

 

ETKİNİZ AB DESTEK PROGRAMI

ETKİNİZ AB Programı, sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlar. ETKİNİZ bir hibe programı değil, ayni destek programıdır. Bu nedenle destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanır. ETKİNİZ’e yapılan başvurular aylık olarak değerlendirilir. Her bir başvuru için sağlanacak maksimum destek miktarı 3.000 Avro’dur.

 

GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük Destek Programı Türkiye  uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği  için maksimum 5 bin USD destek sunuyor. Yeni dönem için başvuru tarihleri 16 Ağustos 2019 ve 8 Kasım 2019.

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: EURES VE PROGRESS – KOBİ PERSONELİ İÇİN HAREKETLİLİK DEĞİŞİM PROGRAMI

Çağrının genel amacı, çalışanlar, yöneticiler ve / veya (ortak) sahipleri için, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerden gelen kısa vadeli sınır ötesi geçici görevlendirmeleri desteklemektir. Bu geçici görevlendirmeler ile şirketlerin yurtdışında yeni bağlantılar kurarak veya mevcut ortaklıkları güçlendirerek (‘KOBİ’ler için uluslararası iş fırsatı) işlerini daha iyi hale getirme, becerilerini ve kapasitelerini artırma fırsatları sağlanması amaçlanmaktadır. Ana başvuru sahibi, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde işveren çıkarlarını temsil eden dernekler veya Avrupa Birliği düzeyinde kurulan işveren kuruluşları olmalıdır. Proje başvurularının 17 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

 

CORNET KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI: 11 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ FIRSATI

Cornet Programının 28. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması beklenmektedir. Ülkemizin ilk kez yer aldığı çağrı Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde, çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2019

 

TÜBİTAK İLE BRITISH COUNCIL İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

“Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde 2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda)’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.  Son Başvuru Tarihi: 09 Ağustos 2019

 

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ (ERC) PROJELERİ GÜÇLENDİRME DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi’nden destek alabilmelerini sağlamak amacıyla 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri Güçlendirme Desteği Programı adı altında yeni bir çağrıya çıktı. Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2019

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Amasya, Çorum, Tokat, Samsun) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” , “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için ilana çıkmış bulunmaktadır. Son Başvuru Tarihi 09.09.2019

 

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA,  BURDUR,  ISPARTA) 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Batı  Akdeniz  Kalkınma  Ajansı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programını ilan etmiş bulunmaktadır. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı; Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. proje hibe destekleri Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019

 

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (HAVZA) MALİ DESTEK PROGRAMI

İZKA hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. proje hibe destekleri Son Başvuru Tarihi: 06.09.2019

 

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) ÖZEL SEKTÖRÜN KURUMSAL KAPASİTESİNİN VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (KARE) MALİ DESTEK PROGRAMI

İZKA, KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. proje hibe destekleri Son Başvuru Tarihi: 06.09.2019

 

YTB – EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla ilan edilen “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programına başvurular başladı. Yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde son buluyor.

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI YENİ TEKLİF ÇAĞRISI

EaSI Programı kapsamında “Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır. Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

 

TÜBİTAK İLE JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. proje hibe destekleri Son Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2019

 

TÜBİTAK – NRF/MSIT (GÜNEY KORE) ARAŞTIRMA VE İNOVASYON PROGRAMLARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Son Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2019

 

KOBİ’LERE YÖNELİK SANAYİ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİNE OLANAK TANIYAN IRASME ÇAĞRISI

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Proje hibe destekleri.

 

TKDK 6. ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.  Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular desteklenecektir. Son başvuru: 23 Ağustos 2019

 

TÜBİTAK – MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (MID) arasında İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Son Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2019

 

SESAR 2020 PROGRAMI 2019 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Destek bütçesi 38,5 Milyon Avro olan çağrı kapsamında teknoloji olgunluk seviyesi düşük, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri, 5G uygulamaları, kablosuz iletişim ağları, insansız hava araçları gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ve hava trafik kontrolü araştırma alanlarını da ilgilendiren 31 konunun desteklenmesi planlanmaktadır. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: GİRİŞİMCİLİK YETERLİLİK ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA DESTEK

Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro. Son başvuru tarihi: 22.08.2019

 

TÜBİTAK – 2502 BULGARİSTAN İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU

2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açıktır. 2019 TÜBİTAK-BAS Çağrı Takvimi:

13 Mayıs 2019 – 13 Eylül 2019

16 Eylül 2019 – 8 Kasım 2019

 

Not:  Bu rapor ttpyo.aydin.edu.tr tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. www.danismend.com ‘dan faydalandığımız  bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. İAÜ TTPYO raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan İAÜ TTPYO hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

Başvurular