Erasmus Spor Hibe Çağrısı

tubitak 2242
Tübitak 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
10 Mayıs 2019
ARDEB ve BİDEB Başvurularında Önemli Güncelleme
24 Mayıs 2019

Erasmus Spor Hibe Çağrısı

erasmus spor

Erasmus Spor Hibe Teklif Çağrısı açılmıştır! Sporun sosyal içerme için bir araç olarak potansiyeli şimdi belgelenmiştir. Sonuç olarak, spor projelerinin mültecilerin ev sahibi topluluklara sosyal olarak dahil edilmesini desteklemek için sunduğu fırsatlar birçok AB Üye Devletinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Spor, mültecilerin başarılı bir şekilde entegrasyonu için kullanılabilecek araçlardan biri olduğundan, özellikle yerel spor projeleri, mültecilerin yeni topluluklara entegrasyonunu kolaylaştırmaya çalışmakta artan bir rol oynayabilir. Avrupa Birliği genelinde, Üye Devletler düzeyinde veya Avrupa Birliği programları dahilinde, çok çeşitli girişimler başlatılmış ve yenilikçi projeler yürütülmektedir. Bu pilot proje, bu çabaya ve mültecilerin spor yoluyla daha iyi entegrasyonuna bir katkıdır.

Başvuru Son Tarihi: 04/07/2019

Erasmus Spor Hibe Teklif Çağrısı Başvuru Adresi:
Teklifler, gerekli tüm ekleri ekleyerek çevrimiçi başvuru formu kullanılarak gönderilmelidir. – YAKINDA KULLANILABİLİR

Erasmus Spor Hibe Teklif Çağrısı  Belgeler:
Bu teklif çağrısı ile ilgili belgeler aşağıda mevcuttur.

Teklif çağrısı metni: İngilizce

Ekler:
Başvuru sahipleri tarafından doldurulacak ve başvuru formuna eklenecek bütçe
Doğruluk Beyanı (başvuru sahipleri tarafından doldurulacak ve başvuru formuna eklenecek)

Sadece bilgi için;

  • Model hibe sözleşmesi – YAKINDA
  • Hibe sözleşmesinin ekleri – Model teknik raporu ve Model finansal bildirimi – YAKINDA
  • Açıklamalar – YAKINDA
Başvurular