Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 Programı Yeni Hibe Çağrısı

bilge puan
Bilge Puan Dünyada Yapay Zeka Destekli İlk Okuma Uygulaması
3 Mayıs 2019
tubitak 2242
Tübitak 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
10 Mayıs 2019

Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 Programı Yeni Hibe Çağrısı

Sivil Toplum Desteği ve Medya

Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 Programı Yeni Hibe Çağrısı başvurusu 23 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor. Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya Programı 2018-2019 sivil toplum örgütlerinin bölgesel tematik ağlara, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği için bölgesel bir ağa destek ve Sırbistan ve Kosova’ dan topluluklar ve vatandaşlar arasında işbirliğini teşvik eden küçük ölçekli projelere destek olmak hedefiyle teklif çağrısı yayınladı.  Başvurular için son tarih 23 Mayıs 2019.

Gelişmiş bölgesel işbirliği, iyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşma vizyonunda, katılımcı demokrasileri ve Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Avrupa Birliği yaklaşım sürecini güçlendirmeyi amaçlayan hibe programı 2018 Batı Balkan Stratejisi’nde belirlenen tematik öncelikler etrafında geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Hibe programı kapsamında Türkiye’den teklif verecek kurumlar ve kuruluşlar Batı Balkanlar’daki paydaşlarla ortaklaşa olarak kılavuzda belirtilen amaç ve kriterler doğrultusunda bu çağrıdan faydalanabilecekler.

Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 Programı Yeni Hibe Çağrısı

Bu Teklif Çağrısının özel amaçları ise şöyle;
1. Sivil toplumun, Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Komisyon iletişiminde belirtilen öncelikler ile ilgili konular da dahil olmak üzere; kilit toplumsal zorluklar konusunda hükümetler ile yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunabilecek etkin ve hesap verebilir bağımsız aktörler olma kapasitelerinin artırılması.
2. STK’nın kadınların haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanmasını artırmak, böylece bölgedeki STK’ları, hükümetleri ve AB Delegasyonlarını ve Ofisini, tüm faaliyetlerinin cinsiyet boyutundan daha haberdar ve daha etkin bir şekilde harekete geçirmek;
3. Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin işbirliğini ve normalleşmesini desteklemek

EuropeAid/162473/DH/ACT/Multi referans numarasıyla başvuruya açılan “Sivil toplum örgütlerinin bölgesel tematik ağlarına destek, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği için bölgesel bir ağa destek ve Sırbistan ve Kosova’dan topluluklar ve vatandaşlar arasında işbirliğini teşvik eden küçük ölçekli projelere destek” hibe programı için ön başvurular 23 Mayıs 2019 tarihi Brüksel saatiyle 20:00’ye kadar kabul edilecek.

Hibe kapsamında 11 farklı LOT’ta toplamda 18,7 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor. Hibe kapsamında desteklenecek LOT’lar ise şöyle;
Lot 1: Roman Entegrasyonu (Rome) – 1M€
Lot 2: Hassas grupların korunması, dahil edilmesi ve ayrımcılıkla mücadele – 2M€
Lot 3: Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşviği – 1.5 M€
Lot 4: Medya Özgürlüğü ve Çoğulculuk – 2M€
Lot 5: STK’ların kamu yönetimi reformuna katılımını artırmak – 1M€
Lot 6: STK’ların korumaya duyarlı göç yönetimine katılımını artırmak – 1M€
Lot 7: Gençlerin istihdamını ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek için yenilikçi çözümler – 5M€
Lot 8: Bağlanabilirliği destekleyen girişimlerde STK’ların rolünün artırılması- 1M€
Lot 9: STK’ların dijital gündemdeki rolünü arttırmak – 1M€
Lot 10: Uzlaşma ve kültürlerarası diyalog – 2M€
Lot 11: Sırbistan ve Kosova’dan topluluklar ve vatandaşlar arasında işbirliğini teşvik eden küçük ölçekli projeler – 1.2M €

Hibe programına başvurular İngilizce yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin PADOR ve PROSPECT**  kaydının olması zorunludur.  Hibe başvurusunun ayrıntıları ve İngilizce yayınlanan başvuru rehberi için lütfen tıklayınız.

** Sivil toplum örgütlerinin Avrupa Birliği tarafından desteklenen hibe programlarına başvuru sürecinde Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan sistemlere kayıt süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla EU Login ve  PADOR tanıtım ve uygulama videolarına ise youtube kanalından  erişebilirsiniz

Başvurular