Aselsan – BioCube İstanbul 2018 Yılı 1. Dönem İş Fikri / Proje Çağrısı

DIGIME3D 2.2 Milyon Türk Lirası Değerleme ile Yatırım Aldı
22 Ağustos 2018
InnowayRG
InnowayRG ’nin geliştirdiği EKARTÖR
26 Ekim 2018

Aselsan – BioCube İstanbul 2018 Yılı 1. Dönem İş Fikri / Proje Çağrısı

aselsan

Aselsan – BioCube İstanbul 2018 Yılı 1. Dönem İş Fikri / Proje Çağrısı Detayları

ASELSAN ve BioCube İstanbul – İAÜ Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi – işbirliğiyle hazırlanan sağlık teknolojileri tabanlı yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerin, buluşçuların ve proje sahiplerinin başvurabilecekleri proje/iş fikri ve hızlandırıcı program çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak iş fikirleri / projeler için aşağıdaki öncelikli alanlar belirlenmiştir.

Öncelikli Alanlar

  • Tıbbi Görüntüleme

Biyomedikal görüntüleme yöntem ve sistemlerin iyileştirilmesine ve yeni yöntem ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik (Sabit görüntüleme sistemleri, Taşınabilir görüntüleme cihazları, Birden fazla tekniği birleştiren (multi-modal) görüntüleme cihaz ve sistemleri, Görüntü analiz yöntemleri vb) öneriler beklenmektedir.

  • In Vitro Tanı

Laboratuvar ve hastanelerde kullanılmakta olan in vitro tanı cihazlarının büyük bölümü yurtdışından tedarik edilmektedir. Söz konusu cihazların ve sarf malzemelerinin yerli olarak tasarlanması ve üretilmesine yönelik öneriler beklenmektedir.

  • Hasta Başı Bakım Noktası Cihazları

Hasta Başı Bakım Noktası cihazları (point of care) dünyada gittikçe önem kazanmakta, tespit, takip ve tanı alanlarında birçok süreci kolaylaştırmaktadır. Söz konusu cihazların yerli olarak tasarlanması ve üretilmesi veya mevcut sistemlerle birlikte kullanımına yönelik öneriler beklenmektedir.

  • Biyotanı

Bu alanda kaydedilen hızlı gelişmeler sonucunda biyotanı yöntemleri hem laboratuvar hem de saha kullanımına yönelik sistem ve cihazlarda gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemler kullanılarak mevcut işleyişi değiştiren veya yeni olanaklar sunan cihaz ve yöntemlere yönelik öneriler beklenmektedir.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurularda aşağıdaki hususlar aranacaktır:

  • Getirilen önerinin mevcut teknolojiye göre maliyet avantajı taşıması veya yenilikçi yönü olması,
  • Teknolojik hazırlık seviyesinin en az 5 veya üzerinde olması; prototip gösteriminin yapılabilmesi
  • Fikri mülkiyet haklarının öneri sahibine ait olduğunun başvuru sahibi tarafından taahhüt edilmesi veya belgelenmesi
  • Ürünün ticarileşmesi ve pazarı ile ilgili ön çalışma içermesi.

Başvuru Şartları

Bireysel Başvurular: En az lisans mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kurumsal Başvurular: Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kurulmuş sermaye şirketleri

Aselsan Proje – Çağrı Süresi

25 Ekim – 25 Kasım 2018

Aselsan Proje – Yol Haritası

 Başvuru

Öncelikli alanlardaki fikirler için Başvuru Formu doldurulur.

Başvuru için biocube.ist adresinde bu çağrı için hazırlanmış başvuru formunun belirlenen süre içerisinde doldurulması gerekmektedir.

Ön Değerlendirme

Başvurular BioCube İstanbul ekibi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu aşamadan başvuru sahiplerinin, başvuru yapılan proje alanlarının ve başvuru sahiplerinin uygunluk şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecektir. Ön değerlendirme aşamasında herhangi bir içerik değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Panel Değerlendirme

Proje / iş fikri çağrısına çıkılan alanlarda uzman akademisyen ve ilgili sektörlerde tecrübe sahibi sanayici ve yetkin kişilerden oluşan bir kurulla panel sistemi ile projelerin / iş fikirlerinin içerik değerlendirmeleri yapılacaktır. İçerik değerlendirmelerinde projelerin / iş fikirlerinin ilgililik, teknik olarak uygulanabilirlik, uygulama metodolojisi, teknoloji düzeyi, katma değer, pazara uygunluk ve bütçe kriterleri açısından değerlendirmeleri yapılacaktır. Başarılı olan proje ve iş fikri sahipleri BioCube İstanbul’da gerçekleştirilecek olan eğitim ve mentörlük kampına davet edilecektir. İsteyen girişimcilere ofis tahsisi yapılacaktır.

Eğitim ve Mentörlük

Panel sonucu başarılı olarak belirlenen her bir girişimciye ve proje sahibine alanlarında uzman mentörler atanır. Proje sahipleri ve girişimciler iş fikirlerini hayata geçirmek, Pazar uygunluk analizlerini yapmak, teknoloji hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek ve artırmak, iş planı ve finansal planlarını çıkarmak, girişimci sunumlarını hazırlamalarını sağlamak amacıyla eğitimler ve Mentörlük verilecektir. Oturumlar ihtiyaca göre birebir ve gruplar halinde gerçekleştirilir.

Eğitim Mentörlük oturumları ile girişimciler taslak dosyaları hazırlayabilecek becerileri kazanır.

İş Planı Sunumları

İş planlarını eksiksiz bir şekilde tamamlayan girişimciler, ASELSAN – BioCube İstanbul Değerlendirme Komisyonuna sunum ve çalışır şekilde ürün /prototip gösterimi yapar.

Proje Anlaşmaları

ASELSAN – BioCube İstanbul Değerlendirme Komisyonu’na sunum değerlendirmelerinin ardından başarılı bulunan girişimler için diğer süreçler başlar.

Not: Başarılı bulunan başvuru sahipleriyle mutabık kalınması halinde ilgili anlaşmalar imzalanır.

Başvurular