AB Hibe Destekleri

iau tto
İAÜ TTO ile MAIN Arasında İş Birliği Sözleşmesi İmzalandı
16 Nisan 2019
ka2 proje nasıl
KA2 Projesi Nasıl Hazırlanır
20 Nisan 2019

AB Hibe Destekleri

ab hibe destekleri

AB Hibe Destekleri Erasmus+ Programı, Ufuk 2020 Programı, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı başta olmak üzere onlarca Avrupa Birliği destekli hibe fonları bulunmaktadır. Bunlardan ülkemizde yaygın olarak faydalanılan program olan Erasmus+ programıdır.

2014-2020 Yılları Arası AB Hibe Destekleri Programları Listesi

1. Ufuk 2020
 1. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği
2. COSME
 1. İç Güvenlik-Sınır ve Vize
3. Erasmus+
 1. Adalet
4. Galileo
 1. Haklar ve Vatandaşlık
5. Kopernik
 1. Vatandaşlar için Avrupa
6. Pericles 2020
 1. Büyüme için Sağlık
7. Herkül III
 1. Tüketici Programı
8. Fiscalis 2020
 1. Yaratıcı Avrupa
9. Customs 2020
 1. Sivil Koruma Mekanizması
10. LIFE
 1. İstihdam ve Sosyal Yenilik
11. Sığınma ve Göç Prg.
 1. Bütünleşik Avrupa

 


1) Erasmus+ Programı

Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini desteklemektedir.

http://www.ua.gov.tr 

2) Ufuk 2020 Programı

Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

https://ufuk2020.org.tr/tr 

3) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Cosme Programı Detaylar

4) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı

Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi  hususları   desteklenmektedir.

EaSI Programı Detaylar 

Sunum Dosyaları

AB Hibe Destekleri Sunumunu İndir (pdf)

AB Destekleri Sunumunu İndir (ppt)

Başvurular