Üniversite Sanayi İş-Birliği Birimi2018-12-05T17:20:21+03:00

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Üniversite Sanayi İş-Birliği Birimi üniversite ile sanayi arasındaki iş-birliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

  • Üniversite, sanayi ve diğer işletmelerin arasında ArGe işbirliğini geliştirmek, ticari ar-ge projelerinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak,
  • Sanayi başta olmak üzere işletmelerin karşılaştığı problemleri sahada tespit etmek, akademik ilgi alanlarına göre bölmek ve çözüm için gerekli kaynakları belirlemek,
  • Üniversite ve sanayii ile ilgili mecralarda üniversite temsil edecek etkinliklere katılmak, etkinlikler düzenlemek
  • Dönemsel olarak sektörel proje analizleri yaparak, bu analizler neticesinde gelişime açık alanların belirlenerek üniversite, sanayi ve diğer sektörlerinde ortak projeler üretme yönünde paydaşları teşvik etmek,
  • İşbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak veya öncülük etmek.
Elif TAŞTAN
Elif TAŞTANKOORDİNATÖR
1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
2018 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü olarak çalışmaktadır.