Üniversite Sanayi İş-Birliği Birimi2018-11-05T14:58:47+00:00

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Üniversite Sanayi İş-Birliği Birimi üniversite ile sanayi arasındaki iş-birliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

  • Üniversite, sanayi ve hizmet sektörleri arasında ArGe işbirliğini geliştirmek, tanıtım toplantıları düzenlemek, ticari projeler ve danışmanlık projelerinin oluşturulmasına zemin hazırlamak,
  • İş dünyası Ar-Ge projelerinde ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarına göre ilgili akademisyenlere yönlendirmek,
  • Bilim teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde şimdiye kadar yapılmış olan faaliyetleri değerlendirmek, akademisyenlerin ilgi alanlarını belirlemek ve sonuç getirecek işbirliklerine dönüştürmek,
  • Sanayi ve Hizmet sektörlerinin karşılaştığı problemleri sahada tespit etmek, akademik ilgi alanlarına göre bölmek ve çözüm için gerekli kaynakları belirlemek,
  • Üniversite ve sanayii ile ilgili mecralarda üniversite temsil edecek etkinliklere (fuar, sempozyum, konferans vb. katılım) katılmak, etkinlikler düzenlemek
  • İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan laboratuvarların envanterini hazırlamak, Ar-Ge projelerine yönelik olarak toplumun hizmetine sunmak,
  • Dönemsel olarak sektörel proje analizleri yaparak, bu analizler neticesinde gelişime açık alanların belirlenerek üniversite, sanayi, ve hizmet sektörlerinde ortak projeler üretme yönünde teşvik etmek,
  • Başarılı Üniversite-Sanayi-Hizmet sektörleri işbirlikleri örneklerinin ön plana çıkarılarak sanayicileri ve hzimet sektörlerinde benzer projelerde yer almaya teşvik etmek, işbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak veya öncülük etmek
Elif TAŞTAN
Elif TAŞTANKOORDİNATÖR
1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
2018 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü olarak çalışmaktadır.