AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Türkiye Avrupa Birliği’ne katılmayı hedefleyen ülkeler arasında AB desteklerinden en çok yararlanan ülkedir. Ağır ancak özenle ilerleyen bir süreç olan bu katılım; aday ülkelerin Avrupa ülkeleri standartlarına ulaşarak AB kriterlerini karşılamalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda AB sadece kriter belirlemek ile kalmamakta aynı zamanda aday ülkelerin bu kriterlere ulaşması için gerekli yol göstericilik ve desteği de sunmaktadır. Bu sayede çeşitli alanlarda daha kaliteli hayat şartları aday ülke vatandaşlarına sunulmaktadır. Avrupa Birliği’nin aday ülke olan Türkiye için sağladığı bu hibe programlarından bahsedecek olursak;

Katılım Sağlanan
AB Birlik Programları:

Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım sağlamıştır. Bunlar:

-Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,

Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,

-Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan Rekabetçilik ve Yenilik Programı,

-Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için  Çerçeve Programı,

-Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,

-Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,

-Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,

-Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013 Programı,

-Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı’dır.

-Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

-Program, Ar-Ge alanında yürütülmekte olan 7. Çerçeve Programı (ÇP), Avrupa Teknoloji ve Yenilik Enstitüsü(EIT) tarafından yürütülen faaliyetler ile Rekabetçilik ve Yenilikçilik alanında yürütülen Çerçeve Programının yenilikçiliğe ilişkin eylemlerini ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri tarafından yürütülmekte olan nükleer olmayan araştırmaları bünyesine almaktadır.

-Horizon 2020 kapsamında, Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra 3 temel öncelik belirlenmiştir. Bunlar:

-Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlar olarak gruplandırılmıştır.

-Erasmus+ Programı, bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılmasının yanısıra eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin modernize edilmesini hedeflemektedir.

 

-Programa ayrılmış olan 14.7 milyar Avroluk bütçesiyle:

-4 milyondan fazla kişiye, eğitim, öğretim, iş tecrübesi ve gönüllü çalışma faaliyetleri altında hareketlilik fırsatı,

-Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlara, bu alanlarda günümüzde karşılaşılans sorunların  çözümüne yönelik ortaklık kurma fırsatları sunmaktahdır.

 

-Program aynı zamanda, spor alanında karşılaşılmakta olan şike, doping, şiddet ve ırkçılık gibi sorunların da çözümüne katkı sunmayı amaçlamaktadır.

-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;
-KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
-Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
-Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere),
-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi

-Yaratıcı Avrupa Programı uluslararasılaşmayı ve kültürel işbirliğini teşvik ederek kültür ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar için kolay erişilebilir, kullanışlı bir çıkış kapısı olarak tasarlanmıştır AB Programıdır.

-Yaratıcı Avrupa Programı, 2007-2013 dönemindeki Kültür, MEDIA ve MEDIA Mundus programlarını tek bir çatı altına alarak yeni araçlarla destekleyen, bir önceki döneme kıyasla bütçede % 9’luk bir artış öngörerek 1,46 milyar Avro bütçe destek sağlayan ve kültürel ve yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarını temel alan destek mekanizmasıdır.

TEYDEB

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Diğer Ulusal Destekler

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.