Sağık Alanında Girişimcilik ve İnovasyon Semineri – II

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi D-Blok -1. katında her ayın 3. Salı günü gerçekleşen, sağlık alanında birtakım konuşmacıların, mentörlerin, uzmanların ağırlanacağı seminer dizisi etkinliğinin ikincisi organize edilmiştir.

17.04.2018 tarihinde üçüncüsü ve bu ay ekstra olarak 24.04.2018 tarihinde dördüncüsü yapılacak organizasyonun nihai çalışmaları hali hazırda sürdürülmektedir.

Acıbadem CASE Lab saha gezisinin de yer aldığı ve

“Sağlık Turizminde İnovasyon ve Dijitalleşme” başlığıyla Arzu Özsoy SÜEL, “Akademi Dışı Gözle Sağlıkta İnovasyon” başlığıyla Hakan AKPINAR,

“Sağlık Eğitiminde İnovasyon ve Sanal Gerçeklik” başlığıyla Hilmi ÖZDEMİR

ve “Biyoteknolojide İnovasyon ve Girişimcilik” başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Erdem TEZCAN’ın katılımınının olduğu programda konuşmacılar ile girişimciler tanıştırılmıştır.

2018-03-11T15:56:26+03:00