Misyon

Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan, bir alt yapıya sahip olmak, yerleşkeyi, farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirmek. Bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaya yönelik çalışma ortamları geliştirmek, dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmak. Öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırlamak. Akademik dünya, iş dünyası ve STK’lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; Bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Değerler

Yenilikçi olmak, Özgür düşünebilme , Katılımcı bir yönetim anlayışa sahip olmak, Disiplinlerarası yaklaşıma sahip olma, Topluma hizmet anlayışı ile hareket etme, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirme, öğrenci merkezli eğitim, toplumun her kesimi ile iletişim, farklı düşüncelere karşı hoşgörü ve etik kurallara saygı

Yönerge ve Yönetmelikler

Birimlerimiz

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

-Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Birimi

-Girişimcilik Ve Şirketleşme Birimi

-Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

PROJE YÖNETİM OFİSİ

-Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi

-Ulusal Ve Uluslararası Destek Programları Birimi

-Destek Programları Yönetim ve Yürütme Birimi