Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi2018-11-02T18:39:06+00:00

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

  • Akademik personel ve öğrencileri araştırma geliştirme çalışmalarını yönlendirmek,
  • Akademik personel ve öğrencilerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde yardımcı olmak,
  • Fikri sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile yazılı, elektronik vb. her türlü bilgi ve dokümanı üniversitenin istifadesine sunmak
  • Ulusal ve uluslararası veri tabanlarında tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırmalar yapılmasını sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde fikri sınai mülkiyet hakları ve lisanslama alanlarında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek
Onur YOLAY
Onur YOLAYKOORDİNATÖR
Bursa doğumlu, Fatih Üniversitesi Biyoloji Lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu, Temel Bilimci, 4 yıldır teknoloji transferi alanında tecrübe edinmiş, birçok AR-GE ve Sanayi projesinde yer almış, ayrıca kendine ait bir patent başvurusu bulunan koordinatörümüz Onur YOLAY.