Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi2019-02-10T14:17:40+03:00

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Birimi aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

  • Akademik personel ve öğrencileri araştırma geliştirme çalışmalarını yönlendirmek,
  • Akademik personel ve öğrencilerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde yardımcı olmak,
  • Fikri sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile yazılı, elektronik vb. her türlü bilgi ve dokümanı üniversitenin istifadesine sunmak
  • Ulusal ve uluslararası veri tabanlarında tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırmalar yapılmasını sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde fikri sınai mülkiyet hakları ve lisanslama alanlarında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek
Vedat ÖZYAZGAN
Vedat ÖZYAZGANMüdür Yardımcısı
Marmara Üniversitesi Tekstil Eğitimi Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu Yrd. Doç. Dr.