Destek Programları Birimi2018-11-02T18:50:31+03:00

DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ

Destek Programları Biriminin (Grant Programs Unit) temel amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

  • Farklı kurum ve kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtımın faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,
  • Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilmesi,
  • Proje önerisi ön değerlendirme hizmeti gerçekleştirilmesi,
  • Red almış projelerin revize edilmesi,
  • Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
  • Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,
  • İTO, İSO, Sanayi Kuruluşları, KOSGEB , STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması,
  • İlgili konularda eğitimlerin organize edilmesi,

faaliyetleri yürütülmektedir.

Mustafa TUNCER
Mustafa TUNCERKOORDİNATÖR
Gaziantep doğumlu, Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Psikoloji Yüksek Lisans Mezunu, Uluslararası Projeler Uzmanı ve Destek Programları Birimi Köördinatörümüz Mustafa TUNCER