Bilgilendirme Tanıtım ve Eğitim Birimi2018-11-02T18:06:42+03:00

BİLGİLENDİRME TANITIM VE EĞİTİM BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim birimi aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır.

  • İAÜ Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisinin ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırmak
  • Akademisyenlerin ve öğrencilerin proje hazırlama, girişimcilik, patent eğitimleri almalarını sağlamak
  • Teknoloji transfer faaliyetleri hakkında Üniversite içinde ve sanayi kuruluşlarında seminerler düzenlemek
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ttpyo.aydin.edu.tr ve sosyal medya aracılığıyla tüm paydaşlarımıza iletmek
  • Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi’nin çalışmaları ve çalışma alanları ile ilgili olarak eğitimler düzenlemek
  • Ulusal ve Uluslararası Proje Yarışmaları düzenlemek
  • Akademisyen, öğrenci ve sanayicilere yönelik çalışma ziyaretler gerçekleştirmek
Bora AKİNCE
Bora AKİNCEKOORDİNATÖR
İzmir doğumlu, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunu, Türkiye Ulusal Ajansı’nda Eğitmen, Yüksek Lisans Mezunu